FETA közgyűlés - 2010

MEGHÍVÓ


Tisztelt Tagtársunk!

A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület 2010. május 25-én tartja évi rendes közgyűlését, melyre tisztelettel meghívjuk.

A közgyűlés időpontja: 15.00

A közgyűlés helye: ELTE PPK Pszichológiai Intézet,
1064 Budapest Izabella u. 46. II. em./ 216.

Napirendi pontok:
1. A vezetőség beszámolója az egyesület 2009. évi tevékenységéről
2. Gazdasági beszámoló a 2009. évi mérlegről és a közhasznúsági jelentés elfogadása
3. 2010. évi tervek, tevékenységek
4. Egyebek

A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen: 1064 Budapest, Izabella u. 46. II./216, 2010. 05. 25-én 15.15 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

Részvételére feltétlenül számítunk!

Üdvözlettel:
Puskás-Vajda Zsuzsa s.k.
elnök
Budapest, 2010-05-10

Melléklet:Méret
FETA-meghivo-kozgyules-2010.pdf86.45 KB