MEGHÍVÓ a FETA 2011. december 15-i közgyűlésére

Tisztelt Feta Tag!

A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület 2011. december 15-én közgyűlést tart, melyre tisztelettel meghívjuk.

Időpont: 2011. december 15., csütörtök 14: 15 óra

Helyszín: ELTE PPK, Pszichológiai Intézet, 1064 Budapest, Izabella utca 46., 301-es terem.

Napirendi pontok

  1. Tagdíjak változtatása
  2. Tagfelvétel ismertetése
  3. Egyebek

Amennyiben a közgyűlés meghirdetett időpontjában a szavazáshoz szükséges részvételi létszám nem elegendő, a közgyűlést 2011. december 15-én 14:30 órai kezdettel ismételten összehívjuk a fenti helyszínen. A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.

A közgyűlés témáinak fontosságára tekintettel, részvételére feltétlenül számítunk.

Budapest, 2011. november 15.

Üdvözlettel:                         Puskás-Vajda Zsuzsa s.k.           

                                                    a FETA elnöke