"Mit díjazna a munkáltató?"

A Tempus Közalapítvány „Az egész életen át tartó tanulás stratégiájának hazai tudatosítása” című projektjének egyik fókusztémája a felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolata volt, reflektálva az Európai Bizottság által meghirdetett „Új készségek és munkahelyek menetrendje" programjára. Elsődleges célként azt tűzték ki, hogy kezdeményezéseinken keresztül felhívják a felsőoktatási szereplők figyelmét a téma helyi szintű átgondolásának fontosságára, másodlagos céljuk pedig a helyi oktatási innovációk feltárása és támogatása volt.

A FETA e projekt részeként szervezte meg szeptemberben a Hazai és külföldi tanulmányok integrációja: a hallgatói tanácsadás szerepe az európai integráció segítésében" című Szakmai Napot, a kiadvány 27-37 oldalán olvasható a szakmai nap néhány kiemelt eredményének összefoglalója.

A kiadvány elektronikus változata megtekinthető és letölthető az alábbi linkről:

http://www.tpf.hu/pages/books/index.php?page_id=35&books_id=254

A projekthez kapcsolódó kiadvány bevezető része tágabb kontextusban közelíti meg a fókusztémát, majd a második nagy fejezetében olvashatóak a 2011 őszén megrendezett felsőoktatási szakmai napok összefoglalói. A rendezvénysorozat célja volt, hogy párbeszédre ösztönözze a felsőoktatási és a munkaerő-piaci szereplőket valamint a felsőoktatási intézmények polgárait. A négy feldolgozott téma: a hallgatói tanácsadó szolgáltatások integrálása a felsőoktatásba, könyvtár-pedagógia és a kultúraközvetítés színterei, munkaerő-piaci kihívások és kompetenciafejlesztés a humánerőforrás-gazdálkodási képzésben, valamint a mozgóképkultúra és médiaismeret szakokon. A kötet harmadik nagy fejezetében olyan felsőoktatási kurzusokat mutatunk be, amelyek példaértékűen gyakorlatorientáltak, segítik a hallgatók együttműködését és egyebek mellett fejlesztik a kommunikációs és problémamegoldó képességeiket is. A 2011 őszén meghirdetett „Mit díjazna a munkáltató?" című felhívás keretében jogi, gazdasági, turisztikai és informatikai kurzusokat díjaztunk, valamint egy karriertervezést támogató külön díjas tréning is bemutatkozik.