"A felsőoktatási tanácsadás országos szintű módszertani fejlesztése” projektzáró konferenciája előadásainak anyagai

Ajánljuk tagjaink és az érdeklődök figyelmébe a „A felsőoktatási tanácsadás országos szintű módszertani fejlesztésének lehetőségei” projektzáró konferencia előadásainak anyagait. 
A konferenciát Az FSA támogatásával a Dunaújvárosi Egyetemen, a Hallgatói Sikeresség Támogatása projekt keretében a Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája közreműködésével 2016.06.23-án rendeztük.

A. A nyitó előadás anyaga a projekt céljainak és eredményeinek összefoglalása.
1. A kortárs védőháló előadás felsőoktatásban működő kortárs segítő csoportok szerepe, működése, lehetőségei címmel az aktuális helyzet áttekintését adja.
2. A hallgatói életpálya és elakadások előadás a hallgatói életciklus egyes fázisaihoz kötődő problémák és megoldási lehetőségek bemutatására, valamint további kutatási irányok kijelölésére vállalkozik.
3. A szolgáltatási rendszer monitoringjával kapcsolatos igények és megoldási javaslatok előadás az esetvezetés regisztrációjával és kliensek anonymitását biztosító adminisztrációs rendszer kialakításának lehetőségeit taglalja.
4. A hallgatói szolgáltatási rendszer feltérképezése a működő és optimális esetben elvárható együttműködési lehetőségek leírásával kapcsolatos információkat mutat be. A hallgatói igényekre reflektáló rendszer kialakításához kínál javaslatokat.
5. A szupervíziós módszer alkalmazásában rejlő lehetőségeket, az intézményi erőforrások optimális felhasználását biztosító kooperáció modelljeit mutatja be a szupervízió, mint a sikeres és egészséges felsőoktatás kialakításának eszköze című anyag. 
6. Szervezetfejlesztési lehetőségek az Életvezetési Tanácsadó Irodák hatékonyabbá tétele és új szervezetek létrehozása érdekében. Az előadás anyaga az életvezetési tanácsadás intézményi láthatóságának és értékelésének eredményeit mutatja be a felsőoktatás különböző szereplőinek szemszögéből. Ajánlásokat fogalmaz meg az együttműködési lehetőségek fejlesztésére vonatkozóan. 

Az eseményről készült fotók itt.

 
Melléklet:Méret
th_eloadas_a.pdf527.31 KB
th_eloadas_1.pdf800.4 KB
th_eloadas_2.pdf255.3 KB
th_eloadas_3.pdf1.56 MB
th_eloadas_4.pdf871.62 KB
th_eloadas_5.pdf232.09 KB
th_eloadas_6.pdf3.67 MB